Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.245.

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 1937 r.