Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.88.

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 kwietnia 1937 r.