Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.85.

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 1937 r.