Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.81.

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 1937 r.