Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.157.

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lipca 1937 r.