Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.155.

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 1937 r.