Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.144.

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 1937 r.