Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1937.60.

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 marca 1937 r.