Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.245.

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 października 1936 r.