Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.301.

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 grudnia 1936 r.