Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.238.

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 października 1936 r.