Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.226.

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 września 1936 r.