Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.179.

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 sierpnia 1936 r.