Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.176.

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 1936 r.