Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.133.

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 czerwca 1936 r.