Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.66.

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 marca 1936 r.