Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.47.

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 1936 r.