Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1936.45.

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lutego 1936 r.