Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.249.

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 października 1938 r.