Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.290.

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 1938 r.