Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.244.

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 1938 r.