Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.243.

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 października 1938 r.