Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.256.

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 1938 r.