Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.252.

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 1938 r.