Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.229.

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 października 1938 r.