Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.216.

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 września 1938 r.