Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.209.

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 września 1938 r.