Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.175.

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 sierpnia 1938 r.