Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.161.

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 1938 r.