Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.86.

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 1938 r.