Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.67.

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 1938 r.