Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.62.

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 marca 1938 r.