Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.21.

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 1938 r.