Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.268.

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 grudnia 1939 r.