Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1938.4.

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 1938 r.