Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.229.

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 października 1939 r.