Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.81.

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 kwietnia 1939 r.