Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.45.

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lutego 1939 r.