Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.16.

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 1939 r.