Dział nieurzędowy.

Monitor Polski

M.P.1939.3.

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 stycznia 1939 r.