§ 7. - Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1965.42.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1965 r.
§  7.
1.
Wypłaty z rachunku funduszu ograniczone są wysokością sum zgromadzonych na tym rachunku.
2.
Środki zgromadzone na rachunku funduszu, a nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym, przechodzą na rok następny.