§ 13. - Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1965.42.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1965 r.
§  13.
ZUS i oddziały ZUS w okresie do dnia 30 listopada 1965 r., ze względu na brak środków na rachunku funduszu, mogą finansować wydatki wynikające z rozporządzenia z kredytów budżetowych ZUS; wydatki te podlegają refundacji.