§ 10. - Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1965.42.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1965 r.
§  10.
1.
ZUS i oddziały ZUS dokonują przelewów środków pieniężnych zgodnie z planami finansowymi funduszu.
2.
Przelewów dokonuje się w okresach miesięcznych.