Monitor Polski

M.P.1949.A-96.1143

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 5 listopada 1949 r.
w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Instytutu Gospodarstwa Domowego w Warszawie oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Na podstawie § 1 lit. e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 73) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dostaw, robót i usług dokonywanych na rzecz Instytutu Gospodarstwa Domowego w Warszawie oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet" mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 73).
§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.