Dopuszczalna kwota przychodu, graniczna kwota przychodu oraz roczna dopuszczalna kwota przychodu i roczna graniczna kwota przychodu, stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych.

Monitor Polski

M.P.2008.18.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) ogłasza się, co następuje:
1)
dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2008 r. wynosi 1.345,60 zł miesięcznie;
2)
graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2008 r. wynosi 1.883,80 zł miesięcznie;
3)
roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2008 r. wynosi 16.147,20 zł;
4)
roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2008 r. wynosi 22.605,60 zł.