§ 3. - Dodatek specjalny dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach.

Monitor Polski

M.P.1957.46.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1957 r.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach otwartych (Monitor Polski Nr 64, poz. 756).