§ 2. - Dodatek specjalny dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach.

Monitor Polski

M.P.1957.46.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1957 r.
§  2.
Dyrektor Centralnego Zarządu Aptek w odniesieniu do aptek prowadzonych przez resort zdrowia oraz dyrektor Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Kolei w odniesieniu do aptek prowadzonych przez resort kolei mogą przyznać w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek pracownikom zatrudnionym w aptece położonej poza obszarem województw wymienionych w § 1 ust. 1.