Djety i koszty podróży członków, biegłych i rzeczoznawców komisji powoływanych przez urzędy ziemskie przy przeprowadzaniu prac... - M.P.1922.21.13 - OpenLEX

Djety i koszty podróży członków, biegłych i rzeczoznawców komisji powoływanych przez urzędy ziemskie przy przeprowadzaniu prac regulacyjnych i parcelacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1922.21.13

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1922 r.