Monitor Polski

M.P.2017.1144

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

nr 1131.17.2017

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. desygnuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO na Prezesa Rady Ministrów.