§ 4. - Czynsz dzierżawny za użytki rolne w miastach.

Monitor Polski

M.P.1973.38.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1973 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 1973 r.